Čime se konkretno bave sudski tumači

sudski-tumac

Često se zapitate ko su sudski tumači i koja je njihova funkcija. Veliki broj nastavnika pored što predaje strane jezika, polaže dodatno za sudskog tumača. Veoma su bitni za vas, bez obzira da li ste pojedinac ili firma. Za svako ozbiljno poslovanje sa inostranstvom, planiranje da odete i da se zaposlite u inostranstvu, neophodno je da sa sobom imate prevedena dokumenta na jezik zemlje u koju putujete ili sa kojom sarađujete. Danas većina stanovnika zna da govori i prevodi tekstove na engleski jezik, ali pitanje je koliko taj prevod može biti stručan. Zato se obratite prevodilačkim agencijama i oni će vam u najkraćem roku dostaviti prevedena dokumenta i to na kućnu adresu, a mnoge od njih imaju i sudske tumače ukoliko vam je potrebno validiranje dokumenata. Takođe, postoje mnogi sudski tumači u Beogradu koji rade samostalno i imaju svoju cenu pa se možete raspitati i pronaći najpoovljnije rešenje.

Da li je isto biti sudski tumač i prevodilac?

Grešimo ako mislimo da je ista funkcija sudskog tumača i prevodioca. Zato što prevodilac može da prevede razne tekstove, ali ukoliko je potrebno da se prevedu diplome, uverenja, dokumenta od velikog značaja, ništa ne možemo da uradimo bez sudskog tumača. Tada je neophodno sertifikovanje, odnosno pečat akreditovanog sudskog tumača, kako bi dokument bio validan.

Sudski tumač ne može biti svako

Kako bismo vam dočarali razliku između prevodioca i sudskog tumača, objasnićemo šta je zanimanje jednog, a šta drugog. Prevodilac je osoba koja stručno poznaje jezik na koji prevodi tekstove i dobri su govornici, tako da mogu čak i usmeno da prevode tekstove. Sudski tumač je osoba ovlašćena od suda koja izdaje overeni prevedeni dokument i svojim pečatom garantuje da je dokument veran originalu. Dokumenta koja fizička lica najčešće overavaju kod sudskog tumača jesu: diplome, državljanstvo, lična dokumenta, uverenja. Ono što je bitno, jeste da svaki sudski tumač poseduje pečat sa svojim imenom i prezimenom i registrovani broj pečata. Tako da ne morate da se plašite da vam dokument slučajno neće biti validan. Iskustva ljudi kojima su trebala overena dokumenta su veoma pozitivna. Sudski tumači su pre svega profesionalci, ljudi sa iskustvom, odgovarajućim stepenom obrazovanja, odgovorni i sposobni za prevod najtežih i najspecifičnijih dokumenata. U većini prevodilačkih agencija, svaki sudski tumač će ispoštovati vaše zahteve i u vremenskom roku za koji se dogovorite prevesti i overiti dokumenta koja će vam biti poslata na kućnu adresu.

Overa dokumenata Apostille pečatom

Posle izrade prevoda teksta za koji je zadužen čitav tim prevodilaca, dokument se šalje na overu kod sudskog tumača. Kako bi sudski tumač mogao da garantuje za validnost dokumenta, potrebno je da klijent dostavi i original na uvid. Takođe ono što je bitno treba da se raspitate da li vam je potrebna overa Apostille pečatom. Ovaj pečat se obično stavlja na isprave koje izdaju državni organi ili službenici državnog pravosuđa, sudski izvršitelji, administrativne isprave, itd. Ukoliko vam je to potrebno prvo morate overiti originalni dokument u sudu koji je izdao taj dokument, i onda nakon toga sudski tumač vam ujedno prevodi i dokument i Apostil pečat.

Cena za usluge sudskih tumača

Verujemo da vas interesuje kolika je cena za prevođenje tekstova i overu dokumenata. Ali ne postoji fiksna cena, već sve zavisi od dužine prevoda i uopšte same overe određenih dokumenata. Morate imati u vidu da u svakoj prevodilačkoj agenciji rade timovi prevodilaca i sudskih tumača, koji svojim stručnim zvanjem i posedovanjem znanja garantuju kvalitet. Zato je najbolje pre samog prevoda ili overe dokumenata, obratiti se nekoj prevodilačkoj agenciji i svaka će vam vrlo rado odgovoriti i obrazložiti cene njihovih usluga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *