Eufemizmi – način da nekome ublažite istinu

Svi smo se bar jednom u životu našli u situaciji da moramo nekome saopštiti neku neprijatnu vest. U takvim trenucima, treba pronaći prave reči, bilo da je u pitanju smrt drage osobe, raskid veze, davanje otkaza na poslu ili neka druga neprijatnost. Ublažiti istinu u datom nelagodnom trenutku nije isto što i prikriti je ili je uopšte ne saopštiti. 

Jednostavno, istina je istina, ona se ne može sakriti, ali se možemo potruditi oko načina na koji će biti izrečena.

U srpskom jeziku takvo rešenje možemo pronaći upotrebom eufemizama. Mnogi ljudi nisu ni svesni koliko ih često koriste u svim vidovima komunikacije. Njima se služe i pripadnici mlađe populacije, kroz različite školske aktivnosti, pismene sastave, prepričavanje lektira, u opisima nekog junaka i slično. 

U nastavku teksta objašnjavamo šta su to eufemizmi i kada i kako ih koristimo.

Šta označavaju eufemizmi i kako su nastali?

Termin eufemizam potiče iz grčkog jezika i doslovno znači ublažavanje. Eufemizmi imaju korene još u antičkoj retorici, gde su korišćeni kao stilska figura kojom se neki izraz ublažava. To znači da se umesto neposrednog i pravog izraza za neugodne, zastrašujuće ili nepristojne pojave i pojmove koriste blaže, ulepšane i prijatne reči.

Poreklo eufemizama povezano je sa sujeverjem i tabu temama, tj. sa strahom da će se preko govora prizvati nešto loše. Njihovom upotrebom su se zamenjivale one reči za koje su članovi jezičke zajednice smatrali da ulivaju  strah, nelagodu ili prizivaju zle sile. 

Dakle, upotreba eufemizma je potekla iz praznoverja, religioznih zabrana i raznih inhibicija. Kasnije su nastanak i upotrebu ovih reči pokušale da prouče i opišu psihologija i druge nauke vezane za čovekov život, koje su zaključile da su takve tabu reči uglavnom rezultat društvenih konvencija. Danas se manje-više upotrebljavaju u drugim kontekstima i situacijama. 

Primeri upotrebe eufemizama

Primeri upotrebe eufemizama su brojni i u vezi su sa najrazličitijim aspektima čovekovog života. Neke od njih slušamo svakodnevno. Na primer, često se za neku ženu umesto atributa debela upotrebi elegantno popunjena. Priznaćemo da zaista lepše zvuči, i da osoba kojoj je ovaj komentar upućen neće biti uvređena kao kada bi joj se direktno reklo da je debela. 

Čak i u svađama i prepirkama sa nekim takođe koristimo eufemizme. Birati reči u ovakvim situacijama je zaista važno, a i u našem narodu se kaže da ono što izgovorimo u besu to inače mislimo. Tako nekoga nećemo optužiti da laže, već da ne govori ili zaobilazi istinu. Takođe, nekome ne moramo reći da je prevarant ili da je dvoličan, već možemo reći da je premazan svim bojama

Zaista, primeri eufemizma su brojni i raznovrsni. U nastavku teksta navodimo još primera i kontekste u kojima se najčešće upotrebljavaju.

Eufemizmi u svakodnevnom govoru 

Eufemizmi nisu prisutni samo u književnosti, te se i ne vezuju doslovno samo za nju. Prisutni su u raznovrnim aspektima i delatnostima čovekovog života, a najučestaliji su u svakodnevnom govoru. Takve situacije su različite i uglavnom nose negativne konotacije. 

Evo nekih primera:

  1. Kada je u pitanju smrt neke osobe: umesto On je umro upotrebićemo On nas je zauvek napustio ili On je sada među anđelima, Otišao je na neko bolje mesto.
  2. Kada je u pitanju nečiji neuspeh: umesto Pao si ispit, Nisi prošao dalje, Dobio si lošu ocenu upotrebićemo: Više sreće drugi put ili Sledećeg puta će biti bolje ili Moraš se više potruditi za idući put
  3. Kada je u pitanju nečije neprilično ponašanje, specifičan karakter: umesto On se napio upotrebićemo Malo je veseo; umesto On je lud upotrebićemo On je malo na svoju ruku; umesto Ona mnogo naređuje upotrebićemo Ona voli da sve bude na svom mestu
  4. Ako nekoga odbijamo: umesto Ne sviđa mi se jer je ružan upotrebićemo Nije moj tip; umesto Ne želimo saradnju sa njim upotrebićemo Nije zadovoljio naše kriterijume

U medijima – ustaljene fraze

  1. Umesto Nerazvijene zemlje upotrebljava se Zemlje u razvoju;
  2. Umesto Beda i siromaštvo upotrebljava se Materijalne neprilike;
  3. Umesto Kriminalac upotrebljava se Kontroverzni biznismen;
  4. Umesto Prostitutka upotrebljava se Dama sumnjivog morala;
  5. Umesto Posvađali su se upotrebljava se Došlo je do zahlađenja odnosa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *