Između života po preporuci lekara i ustaljenog ritma

U urgentnim situacijama kakve su bolest, nagla nemoć, onesvešćivanje, povreda, porođaj… svima je znan redovni put: pozivanje hitne pomoći ili što hitniji odlazak u sopstvenoj režiji u službu hitne pomoći ili ambulantu ili porodilište. U hitnoj pomoći, ambulanti, domu zdravlja ili na klinici pruže nam prvu pomoć, daju nam tabletu, injekciju ili infuziju, snize naglo porastao krvni pritisak, hospitalizuju, pronađu uzrok tegoba, operišu, saniraju, revitalizuju i… istog dana ili kroz nedelju, 10, 20 dana… pošalju nas kući.

I ako smo ponovo stabilnog zdravstvenog stanja i na sopstvenim nogama, nastavljamo život po ustaljenom ili, po preporuci lekara, nešto promenjenom ritmu. Vraćamo se svojim nekadašnjim aktivnostima, poslovima, planovima, porodici i prijateljima.

No, vrlo često povratak iz neke zdravstvene ustanove u kojoj smo proveli kraće ili duže vreme podrazumeva potrebu za tuđom negom i pomoći, takođe na kraće ili duže vreme, privremeno, povremeno ili stalno.

Retko koja porodica danas, u uslovima prenapregnutog tempa življenja, ima mogućnosti da svom bolesnom članu ili onom kojem je tokom oporavka neophodan nekakav vid pomoći radi kakvog-takvog funkcionisanja, je u stanju da se organizuje tako da mu uvek neko bude pri ruci.

Prezauzeti sopstvenim obavezama, opterećeni prekovremenim radom na radnom mestu, trkom za dodatnim poslom koji bi doneo zaradu dovoljnu za svakojako krpljenje rupa u kućnom budžetu, uz sve ostale obaveze koje normalno funkcionisanje svake porodice podrazumeva, njeni članovi, čak i onda kada se upinju u želji da budu od pomoći, mogu da omanu. Da ih ne bude u blizini baš onda kada su najpotrebniji, da ne stignu, zaborave, previde…da se zadrže, da imaju hitnu i neodložnu obavezu.

Centri za zdravstvenu negu

U takvim uslovima ustanove tipa centara za zdravstvenu negu, sa svim kapacitetima i potencijalima kojima raspolažu, sa profesionalcima edukovanim za pružanje pomoći i podrške pacijentima u kućnim uslovima, bivaju najsvrsishodnije rešenje, koje obezbeđuje sve one usluge koje su neophodne u svakom posebnom slučaju:

  • Nega bolesnika u kući
  • Patronažna služba
  • Kućna nega starih lica
  • Usluge fizoterapeuta
  • Kućna nega beba i(li) porodilja
  • Psihofizičke pripreme trudnica za porođaj
  • Dezinfekcija i sterilizacija ozonom
  • Nega bolesnika u kući

Obično je neohodna pacijentima koji se oporavljaju posle bolničkog lečenja i hroničnim bolesnicima, a takođe i osobama kojima je otežano norlamno fukcionisanje i nužna im je tuđa pomoć radi obavljanja uobičajenih svakodnevnih radnji i aktivnosti.

Nega bolesnika u kući podrazumeva kako savetodavni i preventivni rad sa korisnicima ove suluge i članovima njihovih porodica, tako i pružanje konkretne pomoći korisnicima koja se sastoji u tome da mu pružaju usluge iz oblasti rada medicinske sestre, medicinsku pomoć i pregled od strane stručnih konsultanata, asistiraju pri rukovanju pomagalima za kretanje, prate vitalne parametre, kao što su telesna temperatura, krvni pritisak, puls i disanje; pomoć može biti i nabavka lekova i medicinskih pomagala, promena pelena nepokretnima i održavanje higijene, pa sve do palijativnog zbrinjavanja.

Patronažna služba

Podrazumeva niz usluga od strane kvalifikovanih patronažnih sestara, počevši od postoperativne nege bolesnika i njihove rehabilitacije, preko kontrole uzimanja lekova, parenteralne terapije i ishrane,  pomoći pri održavanju lične higijene (jutarnja i večernja toaleta), pomoći pri korišćenju pomagala za kretanje, kao i oksigenu terapiju, kontrolu vitalnih parametara, davanje infuzija i injekcija, previjanje rana i prevenciju i obradu dekubitisa, plasiranje katetera i ispiranje bešike,

Kućna nega starih osoba

Obuhvata usluge čuvanja starih i njihovu zdravstvenu i socijalnu zaštitu, odnosno savetodavni rad i preventivu u saradnji sa porodicom i pacijentima, kao i konkretnu pomoć bolesniku, kako kada je o održanju njihove samostalnosti reč, tako i kada su u pitanju dementni pacijenti. Reč je o pomoći koja se pruža pacijentu pri njegovom ustajanju iz kreveta i hodanju i korištenju pomagala za kretanje ili pomeranju ležećeg pacijenta, održavanju higijene postelje, kao i o kontroli uzimanja lekova, održavanju lične higijene i oblačenju bolesnika i brizi o njihovoj pravilnoj i redovnoj ishrani.

Usluge fizioterapeuta

Ove usluge podrazumevaju olakšanje obavljanja dnevnih aktivnosti pacijenata koji su preživeli određene fizičke traume. Pacijenti ih obično koriste posle različitih vrsta preloma, povreda glave i kičme, moždanog udara… ili u daleko težim situacijama, kada je reč o povredama disajnih puteva i nervnog sistema. Program rada fizioterapeuta, naravno, prilagođava se stanju svakog pojedinačnog pacijenta i napretkom tokom rada sa njim, kako kada je reč o samostalnom kretanju, tako i kada je u pitanju koriščenje ortopedskih pomagala koja bi pacijentu olakšavala kretanje i funkcionisanje.

Kućna nega beba i(li) porodilja

Podrazumeva obradu i toaletu bebinog pupka, povijanje, oblačenje i negu bebe i dece do tri godine starosti, kao i negu, masažu i izmazanje dojki porodilja, negu bradavica, ručno ili izmazanje pumpicom kada dođe do zastoja mleka u mlečnim kanalima, negu pri lečenju upale dojke ili nakon carskog reza, negu epizitiomije.

Psihofizičke pripreme trudnica za porođaj

Ima za cilj celishodnu pripremu trudnice kako bi se porodila na najlakši i bezbedan način. Stoga u savetovalištima za trudnice i pripremanje za porođaj  buduće mame u saradnji sa stručnim akušerskim timom imaju časove o trudnoći i o porođaju, pripremaju se kroz fizičke vežbe, kao i psihički, uče tehniku disanja, rade kondicione i vežbe napinjanja i mišićne relaksacije, uz upoznavanje sa kontrakcijama i mehanizmom samog porođaja.

Dezinfekcija i sterilizacija ozonom

Ozon je najjači prirodni oksidator i sterilizator koji prodire u strukturu materijala i mikroorganizme uništava hemijskim putem.U pitanju je napredna i ekološki prihvatljiva tehnologija, koja neprijatne mirise uklanja potpuno, a pruža dodatnu zaštitu od kontaminacije.

Zdravstvena nega je izuzetno značajna oblast sveukupne medicinske nege i lečenja, kojoj se u svetu pridaje izuzetno velika pažnja. Osim institucija čija je osnovna delatnost ovaj vid saradnje sa pacijentima i ostalim korisnicima, postoje i visoke škole koje obučavaju kadrove za rad sa pacijentima kojima je, osim lekarske ili posle lekarske neophodna i za koje je korisna pomoć stručnih osoba koje se profesionalno bave ovim vidom pomoći bolesnicima, nemoćnima ili osobama kojima je iz bilo kojih drugih razloga neophodna zdravstvena nega.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *