Kako su snove tumačili stari narodi?

more-devojka-dok

San je po mnogima samo mentalna aktivnost koja se odvija tokom procesa spavanja, međutim u drevnim civilzacijama su snovi predstavljali sakralni most između racionalnog i iracionalnog, sadašnjeg i budućeg, svesnog i nesvesnog. Oni su percipirani kao lični mitovi, kao kognitivne strukture koje su bliže opisivale naše stanje uma.

Oniromantija je nauka koja se bavi tumačenjem snova, a prema skorašnjim naučnim istraživanjima, prosečan čovek zapamti svega 5% svog sna.

U nastavku teksta otkrijte kako su različiti narodi doživljavali snove, koja je bila njihova simbolika i kako se snovi danas tumače!

Drevni Egipaćani – snovi kao medij između nebeskog i ovozemaljskog

Njastariji otkriveni spisi koji ukazuju na simboliku snova potiču iz prve države u istoriji čovečanstava. Stari Egipćani su verovali da čovekova duša biva oslobođena telesnih okova nakon što zakorači u svet nesvesnog, i da u toku sna ona uranja u nebeski praokean kako bi se očistila od svih materijalnih stega. Simbolika praokeana označava carstvo mrtvih. 

Egipćani su čvrsto verovali da su snovi jedan oblik proročišta, te da su oni medij između smrtnika i bogova. Velike i značajne odluke koje su se ticale državnih pitanja bi neretko bile prepuštene sudbini interpretacije snova.

U skladu sa tim, snovi su igrali esencijalnu ulogu u svakodnevnom životu, jer se smatralo da oni predstavljaju poruke bogova o budućim događajima – tako su snovi mogli da predvide predstojeće vremenske nepogode, bolesti, bitke, ali i rođenja, da li će godina biti povoljna za žetvu,…

san-nebo-brod

Kako je razumevanje snova bilo važan deo kulture, tumač snova je igrao ključnu ulogu. Ljudi koji bi imali živopisne i značajne snove su se smatrali blagoslovenim, dok su se oni koji su imali dar pravilnog tumačenja percipirali kao posebni jer su svojom interpretacijom mogli da ponude savet, utehu ili isceljenje.

Najstariji oneirokritički rukopis nosi naziv “Ramesside knjiga snova” i trenutno se nalazi u Britanskom muzeju, a pomogao je mnogim istoričarima da odgonetnu egipatsko tumačenje snova – tako je na primer san u kojem se pojavljuje mačka ukazivala na velike useve, a sjajan mesec ili mesečina na pomilovanje.

Stari Grci – snovi kao osnov za introspekciju

Drevni Grci su verovali da je ceo svet sazdan od znakova i simbola, a da je na ljudima da ih pravilno protumače kako bi živeli ispunjen i ispravan život. Iako su u počeku delili mišljenje sa Egipćanima, da su snovi nešto numinozno, preokret se desio u 5. veku pre nove ere kada je filozof Heraklit sugerisao da je svet snova nešto stvoreno u sopstvenom umu i da označava jedan vid introspekcije.

Čuveni Aristotel je dalje razradio ovu hipotezu i ukazao da postoji racionalan osnov za sagledavanje poruka snova, jer oni opisuju naše unutrašnje mentalno stanje – a nekad čak i sećanje na događaje koji su se desili u proteklom periodu.

Isticao je da treba izvršiti selekciju i da su pravi tumači snova oni koji zdravorazumski osluškuju poruke i povezuju ih dalje sa realnim i logičkim problemima. Njegova premisa će biti osnov za teoriju da snovi održavaju telesno zdravlje osobe.

Hipokrat, osnivač moderne medicine, podržao je ovu teoriju, koja se primenjuje i dan danas. Galen iz Pergama, grčko-rimski lekar, je zaključio da je njegovom pacijentu potrebno izvlačenje tečnosti zbog pleuritisa, jer je taj pacijent sanjao da stoji u lokvi krvi koja mu se stvarala u predelu grudi.  

Indijanci – snovi kao put do produhovljenosti

U kulturi indijanskih nacija američkog srednjeg zapada, snovi su imali sekularnu funkciju i označavali su mesto na kojem bi osoba mogla da satre lance ovozemaljskog postojanja i poveže se sa univerzumom. Oni su često ukazivali i na oslobođenje svesti, dolaska do samospoznaje i kreiranje jedinsvenog kanala za produhovljenje.

Svako pleme je imalo svoj način pristupanja ovoj dimenziji. Naime, sva plemena su uvažavala mišljenje da postoji jedno sveto mesto za primanje poruka, mesto snova, ali su se te poruke tumačile zasebno. Nije postojao jedan tumač snova, već šaman koji bi usmeravao tok svakog individualnog dekodiranja simbola u snovima. Držalo se do toga da svi snovi naposletku imaju jedan cilj – da nas posavetuju kako da živimo skladan život, kao i kako da uspostavimo harmoniju sa prirodom.

U skladu sa tim, snovi u kojima se javljao orao su se odnosili na vođstvo i preuzimanje odgovornosti, a kojot je označavao pohlepu i aroganciju. Bizon je označavao pomoć i izlečenje, dok je kornjača važila za dug život i plodnost. Vrana je često bila simbol smrti, prevare ili krađe.

Čuveni hvatači snova su nastali u ovo vreme i služili su kao amajlija koja je nudila protekciju od loših vibracija univerzuma, a samim tim i od loših snova.

Značenje snova danas

U današnjem vremenu postoje ustaljeni obrasci koji sugerišu simboliku određenih snova. Izučavanjem zapisa naših predaka, tumači snova su došli do nekih univerzalnih pokazatelja određenih misaonih poruka.

Najčešće sanjamo sledeće snove:

  • Sanjati zube – ovaj san može imati i pozitivnu i negativnu konotaciju, odnosno mogu se odnositi na stanje zdravlja jedne osobe, kao i na upozorenje od oboljenja.
  • Sanjati da ste trudni – ovaj san obično ukazuje suprotno od pretpostavljenog. San ukazuje da će se ostvariti dugo iščekivana želja, kao i da predstoji dug put blagostanja i sreće.
  • Sanjati da padate – ovi snovi često imaju negativno značenje i ukazuju na mogućnost promene planova.

Iako mnogi ne smatraju da snovi imaju važnu ulogu u svakodnevnom životu, mnogi psihoanalitičari, poput Frojda i Junga, su smatrali da su oni ključ samospoznaje. Snovi nam mogu otkriti potpuno novu percepciju i povezati nas sa našim neosvešćenim delom uma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *