Nekoliko stvari koje možda niste znali o poslu zavarivača

zavarivac-varenje-oprema

U današnjem svetu poslovanja zanimanja koja su najzastupljenija u vezi su sa menadžmentom, informacionim tehnologijama, marketingom, ekonomijom, pravom.

Sa druge strane, potražnja za mnogim zanatskim poslovima opada, pa je tako sve manje radnika na tržištu koji su spremni da profesionalno ponude svoje usluge. Samim tim, raste mogućnost majstora da veoma dobro naplate svorad usled nedostatka radne snage.

Posao zavarivača definitivno pripada ovoj grupi zanimanja, koje je ujedno veoma odgovorno i zanimljivo.

U nastavku teksta saznajte nešto što možda niste znali o poslu zavarivača!

Opis posla zavarivača i šta to podrazumeva?

Posao zavarivača podrazumeva spajanje metalnih delova jedan za drugi i to postupkom zagrevanja na veoma vioskoj temperaturi. Dolazi do topljenja površine i prisajedinjavanja materijala.

Radi se o veoma odgovornom poslu na kome konstantno morate biti oprezni!

Tokom radnih aktivnosti će sa vama biti aparati za varenje čija je upotreba veoma praktična, tako da ćete se brzo navići na njih. Ono što je bitno jeste da se pre upotrebe detaljno upoznate sa načinom funkcionisanja, kao i da površine na kojima radite budu čiste.

Ukoliko se odlučite za posao zavarivača, možete očekivati rad na raznim konstrukcijama koje se tiču zadataka u brodogradnji, mostogradnji, automobilskoj industriji, na rafinerijama ili nuklearnim pogonima.

zavarivanje

Pored industrijskog rada, posao zavarivača podrazumeva i varenje sitnih kućnih konstrukcija, pri renoviranju stana ili tome slično, tako da ovo zanimanje ne mora nužno biti naporno. 

Postupak rada pri obavljanju poslova zavarivanja

S obzirom da ćete kao zavarivač potencijalno raditi na snažnim konstrukcijama, veoma je bitno pre samog obavljanja zadataka biti upoznat sa svom tehničkom i tehnološkom dokumentacijom.

U skladu sa time će vam biti jasnije na koji način je potrebno pristupiti. Prema prethodno utvrđenoj dokumentaciji kao majstor ćete znati koji su vam alati i zaštitna oprema tačno potrebni.

Način zavarivanja zavisi od materijala i namene predmeta koji se obrađuje, pa ono može biti:

 • električnim lukom;
 • plinom;
 • elektrootporno zavarivanje.

Ukoliko radite prema nekom od prva dva načina, biće vam potrebna elektroda kao spoljni materijal.

Postoji mašinsko i ručno zavarivanje, od kojih se prvo smatra jednostavnijim jer će veći deo posla obaviti mašina prema utvrđenoj tehnologiji. 

Opreznost pri ovakvom radu je imperativ!

Ručno zavarivanje je fizički zahtevnije za samog majstora, podrazumeva se zaštita, ali ne postoji preterano detaljna i ustaljena procedura jer nema rada sa opasnim mašinama.

Radni uslovi za varioce

Radni uslovi u kojima rade varioci raznovrsni su i povremeno mogu biti veoma neugodni. Sve zavisi od toga gde lokacijski postoji potreba za poslovima zavarivanja. 

To mogu biti:

 • brodovi;
 • mostovi;
 • zgrade;
 • fabrike;
 • radionice.

Radni uslovi za varioce zavise od okruženja u kojem se nalaze, tako da to vrlo lako može biti otvoren ili zatvoren prostor, visinski radovi ili skučene prostorije. Zbog ovakvih uslova rada koji su ponekada zaista nemilosrdni, majstori preduzimaju sve korake kako bi se adekvatno zaštitili.

Obavezna je zaštitna oprema i koraci zaštite od opekotina, zračenja različitog karaktera i visine. Oprema koja se podrazumeva jesu vatrootporne kecelje, zaštitne rukavice, sigurnosne cipele, varilačka zaštitna oprema za lice i mnogo čega drugog u zavisnosti od uslova.

Kvalifikacije i poželjne osobine za zanimanje zavarivača

Kao i za svako zanimanje, zavarivač mora ispuniti određene uslove po pitanju svojih kvalifikacija kako bi efikasno obavljao posao.

Odgovornosti koje se tiču rada sa alatima za zavarivanje predmeta odnose se na upravljanje mašinama, rezanje sklopova od metala i proveru kvaliteta obavljenog zavarivanja.

Zahvaljujući tome se kod zavarivača podrazumevaju osobine kao što su:

 • zdravi mišićno-koštani i respiratorni sistemi;
 • dobar vid;
 • mirne ruke;
 • emotivna i psihološka stabilnost.

Kada su u pitanju kvalifikacije za zanimanje zavarivač, za obavljanje osnovnih operatvinih zadataka dovoljan je i dokaz o položenom kursu, kao vidu edukacije.

Brojne obuke koje se tiču kvalifikovanja radnika iz ove struke mogu vam pružiti prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili vanredno školovanje sa ciljem dobijanja potvrde o stečenim znanjima.

Polaganje kurseva se mora ponavljati na svakih 2 godine, kako bi se utvrdilo da je radnik psihički i fizički sposoban za obavljanje zadataka.

Posebna kvalifikacija za varioce odnosi se na sticanje atesta koji podrazumeva određen kvalitet u radu i sposobnost obavljanja raznih vrsta varova.

Takođe, ovaj posao spada u oblast mašinstva, pa se podrazumeva da neko ko je završio Mašinski fakultet sa dobrim teorijskim i praktičnim znanjem može obaviti zavarivanje.

Sertifikacija firmi za zavarivanje u Srbiji

U Srbiji postoji jedno regulatorno telo za davanje sertifikata firmama koje žele da se upuste u ovaj posao. Ukoliko i sami želite da budete preduzetnik umesto da radite za nekoga, Zavod-CERT je posebna nezavisna celina u Zavodu za zavarivanje koja se upravo bavi ovim poslom.

Sertifikati se pružaju prema standardu EN ISO 3834, dok je zavod ovlašćen od strane Međunarodnog instituta za zavarivanje.   

Ovaj Zavod je regulatorno telo u oblasti zavarivanja koje sprovodi međunarodno priznate standarde, pa se možete bliže upoznati sa njima ukoliko vas ovaj posao interesuje.

Nadamo se da smo pružili dovoljno novih i korisnih informacija koje se tiču posla zavarivanja i da vam je tekst bio koristan. Srećno!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *