Primena Virtual Classroom koncepta (VC)

Virtualna ucionica

Najbolji je način pokazati mu gde će naći ono šta treba da nauči kad on bude hteo to da nauči! “(Seymour Papert, matematičar)

Nakon članka o online samoobrazovanju, evo nekih modula e-učenja:

Live Class Discussions– sa raznih lokacija učenici mogu komunicirati u vezi sa sadržajem vezanih za diskusije;

“Whiteboard” i “electronic flip charts koriste tablu za pisanje beleški da bi istakli važne pojedinosti rasprave;

“Online Chat” slično modelu “Live Class Discussions”, polaznik može koristiti tekstualne elemente i raspravljati o temama sa kolegama iz grupe;

“Questions and Answer Session”postavljanje pitanja i odgovora na njih;

“Live Lectures”– korištenjem različitih programa instruktor drži virtuelno predavanje i predstavlja sadržaj.

Tokom svih ovih načina komunikacije polazniku je omogućeno da interaktivno učestvuje u grupnim diskusijama, odgovara i postavlja pitanja, javlja se za diskusiju itd. Osnovni problem ove postavke može biti stabilnost servera koji podržava višestruke protoke ili neodgovarajuća hardverska i softverska oprema.

Karakteristike Virtual Classroom koncepta (VC)

Bez ograničenja. Vreme i mesto učenja više nije od važnosti

Virtualna učionica (VC) omogućuje i polazniku predavanja i nastavniku da gde god se u svetu nalazili učestvuju i komuniciraju u live nastavi. Programi poput Coursera na Mooc platformi(Massive Open Online Course) je odličan primer tog pojma u praksi.

Pristupačnost

Niski troškovi virtualnih učionica su glavna prednost. Učesnici učenja na daljinu mogu uštedeti novac i vreme tako što ne moraju brinuti o putnim troškovima.

Učenje prilagođeno polazniku on line kursa

Online nastava omogućava snimanje samog časa/predavanja ali i bilo koje prezentacije, zvuka ili slike. To znači da je sadržaj dostupan bez vremenskog ograničenja, dodatna prednost za sve one koji žele da se podsete ili prezentovan materijal možda nisu u potpunosti razumeli prvi put.

Praktičan rad i mogućnost provere podataka

U procesu sinhronog učenja svaki učesnik je aktivan participant. Online učenje pruža iskustvo tradicionalnog učenja, ali sa daleko više pogodnosti.

Dostupnost

Virtualne učionice mogu se koristiti za već snimljena predavanja, ili za online tutorijale. Imaju veliku primenu kod prethodno nepripremljenih sastanaka i grupnih projekata gde se članovi informišu o napretku i idejama projekta koji je hitan ili u slučaju potrebe konsenzusa. U virtualnom okruženju ideje i saradnici nikada nisu daleko!

Kreativnost

Najveći izazovi i/ili problemi kod e-učenja mogu biti:

  • kako privoleti polaznika, odnosno studenta da upiše online tečaj i aktivno učestvuje u njegovom izvođenju i uspešno ga završi;
  • izrada sadržaja za elektronsko učenje može dugo da traje;
  • razvoj kreativnosti,
  • veliki broj polaznika odustaje i nikad ne završi program do kraj U početku razvoja elektronskog učenja procenat odustajanja studenata (drop-out rate) je iznosio više od 60%.
  • opremljenost hardverom i softverom. Morate imati određene hardverske i softverske pakete;
  • korištenje tuđih podataka u procesu obuke i kursa. Ovo otvara pitanja vlasništva nad informacijama, moralne i etičke dileme (sve više se potvrđuje hipoteza da šta je na mreži- ostaje na mreži i više ne pripada autoru);
  • ocena uspešnosti elektronskog učenja je tema mnogih debata. Moguće je da su najbolje pozicionirane organizacije na tržištu koje su uspešne u elektronskom učenju verovatno one vezane za igrice i filmsku industriju;
  • osećaj izolovanosti;
  • mogućnost pojave zavisnosti od ovakvog vida obrazovanja.

Razvoj tehnologije, tj. virtuelna realnost dramatično će uticati na razvoj obrazovanja iz ugla odnos cena kvalitet.

Oni koji odlučili da uče i usavršavaju se, uglavnom su prezaposleni i opterećeni brojnim  obavezama. Za e-learning potrebna je vrlo visoka samodisciplina i motivacija.

Evo i citata da potvrdimo napisano : Ne možete naučiti nekoga onome šta bi trebao da zna.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *