Između temperamenata, mehanizama odbrane i emocionalne inteligencije

Temperamenti

Napisala: Liza Piščević Temperament  je tipičan način emocionalnog doživljavanja i reagovanja koji je pretežno uslovljen naslednim činiocima. On se uočava u jačini emocionalnog doživljavanja, brzini menjanja emocionalnih stanja, načinu kako se emocije izražavaju i opštem tonu raspoloženja koje kod čoveka prevladava. Read More …