Između temperamenata, mehanizama odbrane i emocionalne inteligencije

Temperamenti

Napisala: Liza Piščević Temperament  je tipičan način emocionalnog doživljavanja i reagovanja koji je pretežno uslovljen naslednim činiocima. On se uočava u jačini emocionalnog doživljavanja, brzini menjanja emocionalnih stanja, načinu kako se emocije izražavaju i opštem tonu raspoloženja koje kod čoveka prevladava. Read More …

Sve je u vremenu osim samog vremena

sat u ruci

Postoji anegdota o ruskom pesniku Samuilu Maršaku koji je prilikom boravka u Londonu 1911. godine upitao jednog prolaznika na ulici: “Molim vas, šta je vreme?” (hteo je u stvari da upita “Koliko je sati?” ali je zbog nedovoljnog znanja engleskog Read More …